• Chaipainter

 

Hallo mijn naam is Gonny Rijsdijk en ik ben Chaipainter.

Chai is het hebreeuwse woord voor leven of levend. Painter is het engelse woord voor schilder.

Je kunt dus zeggen dat ik levensschilder ben. Maar wie is dat niet? Elk leven is net als een schilderij en de maker van dat schilderij ben je zelf!

Levensschilder zijn betekent voor mij: Het verwerken van wat er in mij leeft. Een kloddertje hier, een kloddertje daar en zo klodderen we als mens heel wat aan... Al die kloddertjes bij elkaar maken ieder kunstwerk uniek.

Voor mij betekent dit dat het bestrijden van antisemitisme dermate belangrijk is in mijn leven, dat ik hier over schrijf en schilder.

Naast het schrijven en het maken van schilderijen, verkoop ik ook veelal zelfgemaakte producten. Met de opbrengst hiervan probeer ik andere projecten te realiseren om antisemitisme te bestrijden.

Mijn  schilderijen en producten in de webshop hebben niet altijd een antisemitisme gerelateerde boodschap. U kunt dus ook bijvoorbeeld een landschap-of bloemenschilderij tegenkomen. Maar alle  producten op mijn site zijn wel een middel om mijn doel te verwezenlijken. Antisemitisme bestrijden! 

Ik hoop dat ik u iets moois mag sturen, want antisemitisme mag niet bestaan.

Een warm shalom.

Gonny